LeliesKapsalon

Monday, February 02 2015 @ 12:24 PM CET

Contributed by: Geeklog SuperUser

WELKOM BIJ KAPSALON LeliesKapsalon

Op Afspraak en Ann Huis

Openingsuren Maandag 09:00 - 17:00 Zondag 09:00 - 17:00

info@lelieskapsalon.be

http://www.lelieskapsalon.be/salon

WELKOM BIJ KAPSALON LeliesKapsalon

Op Afspraak en Ann Huis

Openingsuren Maandag 09:00 - 17:00 Zondag 09:00 - 17:00

info@lelieskapsalon.be

http://www.lelieskapsalon.be/salon

Comments (0)


Rocteur
http://www.rocteur.cc/geeklog/article.php?story=20150202122454712